Milloin asunnon myyntivoitosta verotetaan?

Jokaisen asuntoaan myyvän toiveissa on varmasti saada koti kaupaksi mahdollisimman hyvällä myyntihinnalla. Parhaassa tapauksessa myynnistä saatava tuotto voi ylittää asunnosta aikoinaan maksetun summan, mikäli kodin arvo on päässyt tuolla aikavälillä nousemaan. Joissain tapauksissa asunnon myynnistä saatava myyntivoitto voidaan kuitenkin laskea verotettavaksi tuloksi, joten myymisen ajoituksessa kannattaa olla tarkkana.

Asunnon myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa, mikäli sinä tai perheenjäsenesi on asunut omistamassasi asunnossa vakituisesti vähintään kaksi vuotta. Tuona aikana asumisen on oltava yhtäjaksoista. Asumisen kesto lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, kun olet ostanut asunnon ja loppuvaksi asunnon myyntipäivänä eli tyypillisesti sinä päivänä, kun kirjoitat allekirjoituksesi asunnon myyntisopimukseen.  Verohallinnon määritelmän mukaan perheenjäseneksi lasketaan puoliso ja alaikäiset lapset.

Talvinen auringonlasku Oulussa

Entä jos haluan myydä asuntoni ennen kahden vuoden määräaikaa?

Jos haluat myydä asuntosi ennen kahden vuoden omistus- ja asumisajan täyttymistä, lasketaan asunnostasi saatava myyntivoitto veronalaiseksi tuloksi. Verokarhu nappaa osan myyntivoitostasi myös siinä tapauksessa, jos olet esimerkiksi pitänyt asuntoasi vuokralla eikä vaatimus vähintään kahden vuoden yhtäjaksoisesta asumisestasi asunnossa näin ollen täyty. Mikäli joudut maksamaan myyntivoitostasi veron, saat kuitenkin itse valita itsellesi sopivimman verotustavan. Näistä tavoista kannattaa valita se, joka tuottaa pienemmän myyntivoiton, sillä näin maksat myös vähemmän veroa.

1. tavassa asunnon myyntihinnasta vähennetään ostohinta ja lisäksi asunnon myymisestä aiheutuvat kulut sekä varainsiirtovero. Asunnon myymisestä aiheutuviin kuluihin voidaan laskea esimerkiksi kiinteistönvälittäjän välityspalkkio. Ostohintaan voit lisätä myös asunnon perusparannusmenot. Tämä verotustapa on selkeästi toista tapaa yleisempi.

Käytännön esimerkki: Kimmo Kodinvaihtaja on ostanut asuntonsa viisi vuotta sitten, ja perusparannusmenot ja muut kulut mukaan luettuna ostohinta on ollut 250 000 €. Nyt hän saa asuntonsa myytyä hintaan 275 000 €. Myyntihinnan ja ostohinnan välinen erotus eli myyntivoitto on 25 000 €.

2. tavassa hyödynnetään niin sanottua hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama voidaan laskea kahdella eri tavalla: jos olet omistanut asunnon vähintään 10 vuotta, on vähennys 40 % myyntihinnasta, ja alle 10 vuotta omistetusta asunnosta vähennys on 20 %. Hankintameno-olettamaan ei voida lisätä muita kuluja.

Käytännön esimerkki: Veikko Vuokranantaja on ostanut sijoitusasuntonsa 15 vuotta sitten 55 000 € hintaan. Vuosien aikana asunnon arvo on noussut niin, että kun Veikko vuonna 2015 myy asunnon, on sen myyntihinta 145 000 €. Hankintameno-olettaman mukaan myyntivoitoksi muodostuu 87 000 €, kun 1. tavan mukaan laskettuna myyntivoitto olisi 90 000 €. Tässä tapauksessa kannattaa siis käyttää hankintameno-olettamaa.

Asuntoa myymässä? Me välitämme! Jätä yhteydenottopyyntö täältä.