Myyjän ja ostajan vastuut asuntokaupassa

Asuntokauppa on yksittäisen kuluttajan näkökulmasta verrattain harvinainen tapahtuma. Yhtä kaikki, asunnon ostaminen on miltei poikkeuksetta koko kuluttajan elämän suurin yksittäinen hankintameno. Siispä tietotaitoa asuntokaupasta on vähän, mutta ikävissä yllätyksissä seuraukset mittavia.

Yllätykset johtavat usein riitaantumiseen ostajan ja myyjän välillä, joissa ostaja syyttää myyjää virheellisen tiedon antamisesta kaupantekohetkellä. Kaikki yllätykset eivät ole vältettävissä. Käräjöintiriskiä voidaan kuitenkin pienentää merkittävästi huolehtimalla, että kaupanteossa on mukana riittävästi ammattitaitoa, ammattietiikkaa ja kokemusta asuntokaupasta.

Aurea LKV:n kiinteistönvälityskohteessa olevat mustat kierreportaat

Myyjä, muista tiedonantovelvollisuus

Myyjällä on asuntoon liittyen täysi tiedonantovelvollisuus, minkä mukaan myyjän tulee välittää rehellisesti tieto kaikista asuntoon liittyvistä virheistä ja puutteista asunnon ostajalle sekä pysyttävä kaikessa antamassaan tiedossa totuudessa. Normaalissa tapauksessa myyjän vastuu loppuu asuntokauppalain mukaan asunto-osakkeissa kahden ja kiinteistössä viiden vuoden jälkeen kaupanteosta. On tavallista, että vastuiden vuoksi juuri myyjä haluaa jälkiseuraamusten välttämiseksi teettää asuntoon teknisiä selvityksiä, kuten kuntotarkastuksen ja kosteusmittauksen. Myyjän kannalta on viisasta kirjata kaikki asunnon tiedossa olevat viat kauppakirjaan. Lähtökohtaisesti ostajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta kauppakirjassa mainituista vioista.

Ostajan tehtäviin kuuluu selonottovelvollisuus

Asunnon ostajalla on puolestaan velvollisuus tarkastaa asunto huolellisesti ja todeta kaikki näkyvissä olevat asunnon viat ja puutteet. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa, onko myyjän välittämä tieto totuudenmukaista. Lisäksi ostajan ei tarvitse selvittää asioita, mitkä vaativat poikkeavia teknisiä toimia.

Riitatilanteet ratkaistaan tavanomaisesti hinnanalennuksella, mikä voi tuntua myyjästä raskaalta.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä on paras turva välttyä asuntokaupan jälkiseuraamuksilta. Vaikka varsinainen vastuu onkin kaupan varsinaisilla osapuolilla, hyvä välittäjä pitää huolen, että kaikki ostopäätökseen vaikuttava tieto on annettu ostajalle tiedoksi vastuullisesti. Lisäksi välittäjä auttaa osapuolista riippumattomien teknisten selvitysten kanssa ja käyttää kaiken asiantuntijuutensa selvittääkseen asunnon korjaustarpeet vuosiksi eteenpäin.

Jätä asuntokauppa osaaviin käsiin! – www.aurealkv.fi