Tarvitaanko pihavaraston rakentamiseen lupaa?

”Olemme pian muuttamassa uuteen omakotitaloomme, ja meitä houkuttelisi rakentaa pihalle erillinen varastorakennus, jossa voisimme säilyttää puutarhatarvikkeitamme ja jälkikasvun skootteria sekä muita kulkupelejä. Samoin meitä houkuttelisi katetun terassin rakentaminen. Tarvitsemmeko näille projekteille lupia, vai voimmeko ryhtyä saman tien tuumasta toimeen?”

 

Kiinteistönvälitys Aurea LKV:n kuva Malisenkujan kohteen pihapiiristä

Kodin hyvät säilytystilat lisäävät merkittävästi asumismukavuutta, ja lähes jokaisen omakotitalon pihamaalta löytyykin vähintään yksi sellainen rakennus, jonka tehtävänä on toimia varastona ylimääräiselle irtaimistolle. Perheen tarpeista ja mieltymyksistä riippuen piha voi kaivata myös esimerkiksi leikkimökkiä, autotallia, grillikatosta tai vaikka halkoliiteriä.

Suomessa rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain mukaan lähes kaikkeen rakentamiseen vaaditaan lupa, mutta tiettyihin vähäisiin rakennushankkeisiin riittää, että kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haetaan pelkkää toimenpidelupaa tai tehdään viranomaiselle toimenpideilmoitus. Esimerkiksi teidän suunnittelemaanne katetun terassin rakentamiseen tarvitaan Oulun kaupungin alueella toimenpidelupa, mutta jos kyseessä olisi pelkkä avonainen terassi, lupakäsittelyä ei todennäköisesti tarvittaisi.

Rakennus vaatii usein rakennusluvan

Hieman yleistäen voidaan sanoa, että lupaa tai viranomaisen hyväksyntää luultavasti tarvitaan, kun kyseessä on erillisen rakennuksen rakentaminen. Lupa tarvitaan myös silloin, jos kyseessä on esimerkiksi jo olemassa olevan rakennuksen laajentaminen tai rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos. Lupakäytännöt vaihtelevat alueittain, ja väliä on myös sillä, onko kyseessä haja-asutusalueelle vai asemakaava-alueelle rakentaminen.

Kuntakohtaiset tiedot rakennusluvista löytyvät tavallisesti kuntien internet-sivuilta. Esimerkiksi Oulun alueella hyödynnetään vielä tällä hetkellä entisten kuntarajojen mukaisia, kuntakohtaisia rakennusjärjestyksiä, sillä uutta Oulua koskeva rakennusjärjestys ei vielä ole voimassa. (Oulun kaupungin rakennusvalvonnan sivut.) Oulun kaupungin sivuilla on näkyvillä rakennusjärjestyksen mukainen yleisohje, joka koskee asemakaava-alueiden rakentamista. Kyseisestä ohjeesta selviää, että ainakin puuvarastojen, huvimajojen ja grillikatoksien rakentaminen vaatii aina luvan rakennusten koosta ja perustamistavasta riippumatta.

Jos kyseessä on kiinteistön ulkonäköä merkittävästi muokkaava rakennusprojekti, on naapureidenkin mielipiteet toki otettava huomioon. Lain mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta täytyykin aina ilmoittaa naapureille, ellei kyseessä ole niin vähäpätöinen tai vaikkapa sijainniltaan sellainen rakennus, joka ei vaikuta naapurin elämään millään tavalla. Mielipiteen kysyminen naapureilta on joka tapauksessa aina järkevää ja kohtelias teko.

Luvat mieluummin ennemmin kuin myöhemmin

Jotta rakentaminen sujuisi ilman yllätyksiä, kannattaa lupa-asiat aina selvittää hyvissä ajoin etukäteen oman kunnan rakennusviranomaiselta. Sekä rakennuslupaa että toimenpidelupaa haetaan kirjallisesti, ja hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä riippuu siitä, millainen hanke on kyseessä.

Mikäli tontille aletaan rakentaa ennen kuin lupa-asiat ovat selvillä, voi edessä olla rakentamisen keskeyttäminen ja pahimmillaan jopa purkaminen. Vaikka purkupäätökseen päädytään varsin harvoin, ovat luvat silti ehdoton edellytys rakentamiselle. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, voi rakennusprojektin käynnistää turvallisin mielin. Mukavia suunnittelu- ja rakentamishetkiä!

 

Lue lisää:

Muuttaisinko omakotitaloon?

Viihtyisä piha kruunaa kodin