Mikä on myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa?

Asunnon ostamisessa on aina kyse isosta hankinnasta, joka vaatii myös merkittävää rahallista investointia. Koska suuri investointi voi sisältää myös suuren riskin, on ensiarvoisen tärkeää, että asuntokaupan osapuolten välillä vallitsee alusta alkaen täysi luottamus. Rehellisyys ja avoimuus myyjän ja ostajan välillä siivittävät onnistuneeseen kaupantekoon, jonka lopputuloksena on onnistunut kodinvaihto ja joukko tyytyväisiä ihmisiä.

Juridista turvaa asuntokaupan osapuolille tuovat esimerkiksi asuntokauppalaki ja maakaari, joissa osapuolten velvollisuudet on määritelty erikseen. Asuntokaupassa asunnon myyjää sitoo niin sanottu tiedonantovelvollisuus. Sen mukaan myyjän on kerrottava ennen kaupantekoa muille osapuolille kaikki sellaiset tiedot, joita ei voi tavanomaisessa kuntotarkastuksessa havaita ja joiden voidaan olettaa vaikuttavan päätökseen kaupanteosta.

Tarpeelliseksi katsottaviin tietoihin kuuluvat myös mahdolliset virheet ja seikat, jotka saattavat alentaa asunnon käyttömahdollisuuksia tai arvoa suhteessa vastaaviin asuntoihin. Myyjän on kerrottava myös sellaiset tiedot asunnon ympäristöstä ja lähialueen palveluista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan oleellisesti asunnon käyttöön tai arvoon. Niin ikään asuntoon liittyvistä taloudellisista seikoista tulee kertoa ostajalle.

Koska myyjän tiedonantovelvollisuus kattaa monenlaisia asioita ja myyjällä on myös laaja vastuu mahdollisista virheistä asuntokaupassa, parhaaseen lopputulokseen päästään aina, kun myyjä kertoo heti alussa kiinteistönvälittäjälle kaikki mahdolliset havaintonsa asunnon kunnosta hyvine ja huonoine puolineen. Avoimen kommunikaation avulla vältytään ikäviltä ja usein pitkäksi venyviltä reklamaatioprosesseilta, joita asunnosta löytyvästä virheestä voi seurata jälkeenpäin. Kiinteistönvälittäjän tehtävä asuntokaupassa on varmistaa, että kaikki tarpeellinen tieto varmasti kulkee myyjän ja ostajan välillä. Jos haluat tietää tarkemmin myyjän tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä seikoista, autamme mielellämme!

Myy asuntosi meidän kauttamme!